Om oss

Om oss

Gågatene Karl Johan har siden 1970-årene sørget for Karl Johans julebelysning, og for anlegget som smelter snøen i gaten og på fortauene.

Vi er en privat driftsforening, og vi gjør dette uten offentlig støtte.

Vår virksomhet finansieres fortløpende av gårdeierne og noen av butikkene i gatene. Kommunen bidrar med et beløp som tilsvarer det som spares ved at de slipper å kjøre snøplog i gaten.

Vårt engasjement har dype historiske røtter, og vi vil også være der langt inn i fremtiden.

karl-johan-g

Styret

Styrets leder

Kaia Kongsli

Styremedlemmer

Jøran Nenseth
Knut Walle Hansen
Thomas Bartholdsen
Bjørn Abrahamsen

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning
Freserveien 1
0195 Oslo

Telefon: 22 86 59 99
E post: oef@obos.no

Drift

Foreningens daglige drift består av:

  • Oppfølging av medlemmene, informasjon og fakturering
  • Regnskapsføring
  • Administrasjon av reparasjoner
  • Administrasjon av utvidelse av anleggene

Det praktiske arbeidet med drift og reparasjoner, både på varmeanlegget og på julebelysningen, utføres av Vaktmestergruppen AS v/ Geir Tøyen.

Tlf: 916 17 769
E-post: geir@gatedrift.no

I tillegg benyttes andre entreprenører for utbedring og reparasjoner etter behov.

karl-johan

Historie

Julebelysningen

Visste du at julebelysningen på Karl Johan er en skikkelig tradisjonsbærer?

Her kommer historien:

Høsten 1954 planla en liten gruppe butikkeiere med blomsterhandler Høegh i spissen en ny juledekorasjon for Øvre Slottsgate. Det hadde gått 9 år siden 2. verdenskrig, da alt var mørkt og blendet om natten. Likevel hadde det ikke kommet opp noen julelys. Det var fortsatt rasjonering på en rekke varer, det var ikke mulig for vanlige folk å kjøpe bil, og import av tekstiler var sterkt begrenset. Det var en form for selvpålagt krise, landet skulle bygges opp etter krigens ødeleggelser, og all luksus var bannlyst.

Høegh og hans venner ville endre på dette. Det ble født en idé om å bruke strekkbelysningene som likevel hang over gaten, kle dem med klokker av hvitt stoff, henge opp guirlandere i ekte granbar og sette tivolilamper i dem. En dristig plan i en mørk tid. Det manglet ikke på entusiasme. Frivillige i stort antall knyttet guirlandere, andre lagde stoffklokker og fikk hengt dem opp. Men det oppsto en uventet hindring. Oslo lysverker, som var eid av Oslo kommune, nektet å selge strøm til lyspærene i guirlanderne. Dette ble ansett for å være et luksusforbruk som man ikke burde unne seg. De dristige handelsmenn ga seg ikke. De leiet inn et strømaggregat, satte det i en bakgård og produserte sin egen strøm det første året.

Åpningen ble en gigantisk suksess. Barn og voksne flokket seg om den flotte belysningen i tusentall. Dette må ha vært blomsterhandler Høeghs store dag. Tenk å glede så mange mennesker.

Senere ble den årlige åpningen et fast innslag når adventstiden nærmet seg. Og Oslo lysverker forsto vel at dette var viktig, så aggregatet behøvde man ikke sette opp igjen.

Julegaten i dag er en videreføring av de stolte tradisjoner. Fra julen 1999 har julegaten vært en nøyaktig fortsettelse av begynnelsen. Nå er den ikke bare i Øvre Slottsgate, men i Karl Johan og i Nedre Slottsgate. Selvsagt er det strømgjerrige LED-pærer i alle holderne, som lyser helt hvitt og vakkert.

Gatevarmen

Fra tidlig i 1970-årene har det vært gågate på Karl Johan mellom Egertorget og Jernbanetorget. Riktignok gikk trikken der i ruslefart frem til ut på 1980-tallet. Det tok tid å få lagt om trikken.

Fra starten ble det planlagt en ombygging av gaten. Fortauene ble borte, her skulle alle få vandre på et flatt gategulv. Det ble satt opp ny belysning med stolper som bar runde lysende glasskuler tegnet av den kjente arkitekten Tommy Finne. Og man anla et anlegg med vannrør under gatehellene. Dette har vært i funksjon fra gågaten ble etablert, riktig så fremtidsrettet.

Driften av anlegget ble overlatt til Gågatene Karl Johan. Denne foreningen har trofast fulgt opp dette i alle år. Alt er skiftet og modernisert, og vi benytter miljøvennlig fjernvarme. Så neste gang du kildesorter kan du ta deg en tur på Karl Johan en vinterdag. Da går du tørrskodd med god samvittighet.

Det har også skjedd andre store ting. Mange av de gamle flotte gårdene har fått moderne effektbelysning som lyser opp de enkelte arkitektoniske elementene hver for seg. Gategulvet ble skiftet ut rundt år 2000, granittheller på Karl Johan og ekte brostein i Øvre og Nedre Slottsgate. Det siste er et resultat av samarbeid mellom kommunen og gårdeierne, satt i sving av Per Jæger. Som alltid står det ildsjeler bak.

karl-johan-old

Tekniske opplysninger for gatevarmeanlegget

Oppvarmet areal til sammen er 17.119 m2, 8.555 m2 gategrunn og 8.564 m2 fortau. Av dette er 3.065,5 m2 tilstøtende fortau, dvs ikke deler av gågatene.

G Gågatene Karl Johan, Freserveien 1, 0195 Oslo, organisasjonsnummer: 967 399 957