Aktiviteter

Om oss

Gågatene Karl Johan har siden 1970-årene sørget for Karl Johans julebelysning, og for anlegget som smelter snøen i gaten og på fortauene.

Vi er en privat driftsforening, og vi gjør dette uten offentlig støtte.

Vår virksomhet finansieres fortløpende av gårdeierne og noen av butikkene i gatene. Kommunen bidrar med et beløp som tilsvarer det som spares ved at de slipper å kjøre snøplog i gaten.

Vårt engasjement har dype historiske røtter, og vi vil også være der langt inn i fremtiden.

karl-johan-g

Drift

Foreningens daglige drift består av:

  • Oppfølging av medlemmene, informasjon og fakturering
  • Regnskapsføring
  • Administrasjon av reparasjoner
  • Administrasjon av utvidelse av anleggene

Det praktiske arbeidet med drift og reparasjoner, både på varmeanlegget og på julebelysningen, utføres av Gatedrift AS v/ Geir Tøyen.

Tlf: 916 17 769
E-post: geir@gatedrift.no

I tillegg benyttes andre entreprenører for utbedring og reparasjoner etter behov.

karl-johan

G Gågatene Karl Johan, Freserveien 1, 0195 Oslo, organisasjonsnummer: 967 399 957