Virksomhet

Foreningens daglige drift består av:

  • Oppfølging av medlemmene, informasjon og fakturering
  • Regnskapsføring
  • Administrasjon av reparasjoner
  • Administrasjon av utvidelse av anleggene

Det praktiske arbeidet med drift og reparasjoner, både på varmeanlegget og på julebelysningen, utføres av Gatedrift AS v/ Geir Tøyen.

Tlf: 916 17 769
E-post: geir@gatedrift.no

I tillegg benyttes andre entreprenører for utbedring og reparasjoner etter behov.

G Gågatene Karl Johan, Freserveien 1, 0195 Oslo, organisasjonsnummer: 967 399 957